Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Press Room

Manage PermissionsManage Permissions
27 April 2021 - PERUTUSAN TAKZIAH KEPADA PRESIDENT REPUBLIK INDONESIA BERIKUTAN NAHAS KAPAL SELAM KRI NANGGALA-402 DI PERAIRAN BALI

Daripada: Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar'Ali Saifuddien Saadul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam
Kepada:  Tuan Yang Terutama Dato Laila Utama Joko Widodo, Presiden, Republik Indonesia 

Tuan Yang Terutama,

ASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAAHI WABARAKATUH

INNALILLAHI WA INNA ILAIHI RAJI'UUN


Beta turut berdukacita mendengar berita mengenai nahas kapal selam KRI Nanggala-402 yang mengorbankan seramai 53 orang anak kapal di perairan Bali.

Beta berserta Kerajaan dan rakyat Negara Brunei Darussalam ingin menyampaikan takziah dan rasa simpati yang mendalam kepada Tuan Yang Terutama seta Kerajaan dan rakyat Republik Indonesia, khuşuşnya kepada ahli-ahli keluarga mangşa musibah ini.

Beta berdo'a kehadrat Allah Subhanahu Wata'ala semoga roh-roh mangsa akan dicucuri rahmat dan seterusnya ditempatkan berşama golongan orang-orang yang beriman dan soleh.


WASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAAHI WABARAKAATUHSULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH
SULTAN DAN YANG Dl-PERTUAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM
Attachments
Back to Top